กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 42
ภาระงานอาจารย์
ในส่วนของ 213 ข้อมูลตั้งต้น เมื่อกรอกชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชาแล้วบาง
วิชาจะไปแสดงใน 252 ข้อมูลมคอ. 2 หมวด 3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในส่วนภาระการสอนของอาจารย์

แต่บางรายวิชาไม่แสดง รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ
 
2560-03-27 14:20

ความคิดเห็นที่ : 1
รายละเอียดเพิ่มเติม ส่งมาที่ admin -> psd.esd@ku.ac.th ค่ะ
 
2560-03-28 20:37

ความคิดเห็นที่ : 2
ถ้าเป็นรายวิชาที่นำไปแสดงในคอลัมน์ภาระงานสอนเดิม/ปรับปรุง ยังไม่ได้ดำเนินการค่ะ
 
2560-03-30 18:25

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :