กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 44
การเพิ่มรายวิชาใน มคอ2
มคอ 2 ในหมวดที่ 3 ตรงรายวิชา
ในหลักสูตรเดียวกัน
ถ้า 1 รายวิชา เป็นวิชาบังคับของสาขา 1 แต่เป็นวิชาเลือกของ
สาขา 2 จะใส่เข้ารายวิชาอย่างไร พอใส่แล้วระบบแจ้งว่า วิชานี้ซ้ำแล้ว ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้
 
2560-03-28 11:44

ความคิดเห็นที่ : 1
ขอรับเรื่องแจ้งไว้ค่ะ จะรวบรวมปัญหาเพื่อแก้ไขต่อไป
กรณีคล้ายกับกระทู้ที่ 34
 
2560-03-28 13:56

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :