กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 45
ขอเพิ่มเข้าหลักสูตรและ มคอ. (KU-ISEA: CUR)
ด้วยโครงการฯ เปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65) เป็นหลักสูตรที่ใช้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ (บางเขน) มีความประสงค์ขอเพิ่มผู้รับผิดชอบ
 
2560-03-29 09:43

ความคิดเห็นที่ : 1
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
1. ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ รหัสนนทรี feconppt
2. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รหัสนนทรี gradknt
3. นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ รหัสนนทรี feconcwr
 
2560-03-29 09:45

ความคิดเห็นที่ : 2
ดำเนินการแล้วค่ะ
 
2560-03-29 10:24

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :