กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 46
ไม่เห็นรายวิชาในเมนู 226 เพื่อจะจัดทำข้อมูล มคอ.3 ตั้งต้น
ขอสอบถามครับ หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กรอกเมนู 210 ข้อมูลตั้งต้น ใน sub เมนู 213 รายวิชาครบทุกรายวิชาแล้ว แต่พอจะเข้าไปในเมนู 226 เพื่อจะทำข้อมูล มคอ.3 ตั้งต้นทำไมเห็นเพียง 1 รายวิชาที่ admin ทำให้ตอนอบรม แต่รายวิชาอื่นๆ 02731xxx-01 ไม่สามารถดึงข้อมูลรายวิชามาจากเมนู 213 ได้เลยครับ ขอบคุณครับ
 
2560-03-30 00:26

ความคิดเห็นที่ : 1
ต้องเพิ่มรายวิชาตั้งต้น (213) ในโครงสร้าง มคอ.2 (252) ก่อนค่ะ จึงจะมองเห็นใน มคอ.3 ตั้งต้น (226) ดังนี้
1) 252 > ค้นหาชื่อหลักสูตร > หมวด3 > รายวิชา
--> ดึงรายวิชาเข้าโครงสร้างหลักสูตรให้ครบ
2) 226 > ค้นหาชื่อหลักสูตร
--> จะแสดงรายวิชา มคอ.3 ตั้งต้น ที่มีในโครงสร้าง มคอ.2 ขึ้นมา
 
2560-03-30 16:44

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :