กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 47
มคอ.2 ในหมวดที่ 3 นั้น ไม่แสดงภาระงานของอาจารย์
มคอ.2 ในหมวดที่ 3 นั้น ในช่องภาระงานนั้น ไม่แสดงรายวิชาภาระงานทั้งปัจจุบันและหลักสุูตรปรับปรุงของอาจารย์
 
2560-03-30 09:48

ความคิดเห็นที่ : 1
ตอนนี้ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนค่ะ ระบบยังไม่ได้ดำเนินการให้ค่ะ ข้อมูลจะถูกดึงขึ้นมาใส่ในหลักสูตร เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จค่ะ
 
2560-03-30 18:10

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :