กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 48
มคอ.2 หมวด 4 ไม่สามารถกรอกแผนกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
เรียน Admin หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ของสกลนคร ไม่สามารถกรอก mapping ของแต่ละรายวิชาได้ มันมีลิสต์รายวิชา แต่ไม่สามารถคลิกเข้าไปติ๊ก mapping ได้ค่ะ
 
2560-03-30 15:32

ความคิดเห็นที่ : 1
curmap ใน มคอ.2 (252) มาจากการเพิ่มจุดดำ/จุดขาวของแต่ละรายวิชาใน มคอ.3 ตั้งต้น (226)ค่ะ
 
2560-04-01 21:38

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :