กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 50
แผนกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ ขึ้นข้อย่อยเกิน
มคอ2 หมวด 4 หัวข้อ แผนกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
กลุ่ม 1 มี 4 ข้อย่อย แต่
ในระบบมี 5 ข้อ ทั้งที่ตรงผลการเรียนรู้ ใส่ไป 4 ข้อแล้ว
ส่วนกลุ่ม 3,4,5 ก็มีข้อย่อยเกินครับ
 
2560-03-31 12:14

ความคิดเห็นที่ : 1
น่าจะเป็นปัญหาเดียวกันกับกระทู้ 52 ค่ะ
 
2560-04-04 14:52

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :