กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 51
การกรอกข้อมูลวิชาที่เปลี่ยนรหัสวิชาและเปิดซ้ำรหัสเดิมแต่คนละวิชา
ถ้ามีการเปลี่ยนรหัสวิชา แล้วเปิดวิชาใหม่ซ้ำรหัสเดิม เช่น
หลักสูตรปี 54 รหัส 01459473 จิตวิทยาความขัดแย้งและประณีประนอม เปลี่ยนรหัสเป็น 01459379 ในหลักสูตร 59
และในหลักสูตร 59 ได้เปิดวิชาใหม่ รหัส 01459473 จิตวิทยาสังคมในการทำงาน
จึงทำให้ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลรายวิชาเข้าระบบได้
จะต้องกรอกข้อมูลอย่างไร
 
2560-03-31 16:26

ความคิดเห็นที่ : 1
ขอส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ค่ะ
> การปรับปรุงรายวิชาโดยเปลี่ยนรหัสวิชา
> การเปิดรายวิชาใหม่โดยใช้รหัสเดิม

 
2560-04-04 10:36

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :