กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 52
การกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไม่ตรงกับ curmap
หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ขอสอบถามครับ: การกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไม่ตรงกับแผนกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ เช่นคุณธรรม จริยธรรม กำหนดผลการเรียนรู้เป็น 1.1-1.5 แต่แผนกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในหมวดนี้มีข้อ 1.1-1.7 และผลการเรียนรู้ด้านอื่นๆก็มีข้อไม่เท่ากับ curmap ครับ
 
2560-04-03 22:33

ความคิดเห็นที่ : 1
user ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนค่ะ

ขอส่งให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงดังนี้
> ข้อผิดพลาดจากการนำ curmap ของหลักสูตรอื่นเข้ามาพล็อตรวมกัน
> ผลการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อไม่เหมือนกัน แต่ระบบยึดตามเลขลำดับ
 
2560-04-04 14:44

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :