กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 55
หลักสูตรปรับปรุง 2560 ไม่มีในระบบ
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง 2560 วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับอนุมัติจากสภาฯเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 60 แล้ว ทางหลักสูตรต้องจัดทำมคอ.2 ในระบบใหม่หรือไม่ เนื่องจากมองไม่เห็นหลักสูตรดังกล่าว หากต้องจัดทำขอรบกวนให้ทาง admin ดึงข้อมูลตั้งต้นเท่าที่ทำได้เพื่อหลักสูตรจะได้ดำเนินการต่อไปให้สมบูรณ์ครับ ขอบคุณครับ
 
2560-04-12 02:37

ความคิดเห็นที่ : 1
หลักสูตรปรับปรุง สามารถคัดลอกจาก มคอ.2 เล่มเดิมในเมนู 252 ได้เลยค่ะ (ไอคอนรูปกระดาษคู่)
 
2560-04-13 08:05

ความคิดเห็นที่ : 2
ขอเรียนถามครับ ทำตามคำแนะนำแล้ว โดยกดไอคอนรูปกระดาษคู่ในเมนู 252 และเปลี่ยนปีที่พัฒนา / ปรับปรุงเป็น 2560 พอกดบันทึกมันฟ้องว่า "ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล" ครับ รบกวนทาง admin copyนำเข้ามูลจากหลักสูตร 2554 เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2560 ให้ด้วยได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
 
2560-04-17 22:14

ความคิดเห็นที่ : 3
ฝากทางบริษัทดำเนินการตรวจสอบค่ะ
error จากระบบ ไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะ
 
2560-04-19 10:08

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :