กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 59
หน่วยกิตของ วิชา สัมมนา
หน่วยกิตของวิชาสัมมนานั้น เป็น 1 หน่วยกิต
แต่ในระบบขึ้นว่า 1(1-0-2) ซึ่งมันผิดจะต้องแก้ไขอย่างไร เช่น วิชา 01252497 เป็นต้น
 
2560-04-25 17:10

ความคิดเห็นที่ : 1
ผู้ใช้งานยังไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องรอให้ทางบริษัทปรับปรุงระบบค่ะ
> ปัญหาการกรอกหน่วยกิตวิชาสัมมนา
 
2560-04-26 13:50

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :