กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 60
ไม่สามารถกำหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ มคอ.2
เนื่อจาก ในหมวดที่3 ในtab โครงสร้างหลักสูตร ไม่สามารถใช้งานปุ่มโหลดโครงสร้างได้ และมีแถบแสดงขึ้นว่า กรุณาระบุปีการศึกษา อยากทราบว่าต้องไประบุที่ได้ครับ
 
2560-06-06 14:22

ความคิดเห็นที่ : 1
ขอทราบว่าระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาคะ
 
2560-07-20 23:31

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :