กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 61
รายวิชาที่เป็นหลักสูตรของ ป โท เเต่มีการจัดทำ มคอ 3 ในหลักสูตรป เอก
ในการจัดทำ มคอ 3 รายวิชา 01254523 ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตร ป โท เเต่ได้เคยมีการจัดทำ มคอ ไว้ในหลักสูตร ป เอก ซึ่งรายวิชานี้ทั้งเอกเเละโท สามารถเลือกเรียนได้ สามารถแก้ไขหลักสูตรให้เป็น โทได้อย่างไรคะ
 
2560-06-28 16:26

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :