กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 63
ไม่มีหลักสูตรโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาตฺิ)
ต้องการกรอกรายละเอียดของหลักสูตร จะสามารถเปิดเข้าได้อย่างไร เนื่องจากในระบบไม่ชื่อโครงการหลักสูตรดังกล่าว (ขอคำตอบด่วนได้ไหมค่ะ) ต้องรีบดำเนินการกรอกข้อมูลด่วน
 
2560-07-11 17:31

ความคิดเห็นที่ : 1
อันนี้ดำเนินการแล้วนะคะเหมือนว่าได้รับเรื่องทางโทรศัพท์
 
2560-07-20 23:35

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :