กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 65
ไม่มีชื่อหลักสูตรศศ.บ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
ในระบบไม่มีชื่อหลักสูตรศศ.บ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว วิทยาเขตกำแพงแสน และบธ.บ การจัดการโรงและการท่องเที่ยว ของคณะศวท ซึ่งได้แยกเล่มหลักสูตรจากหลักสูตรหลักเรียบร้อยแล้ว เข้าไประบบไม่ขึ้นทั้งสองหลักสูตร
และสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว อ.ประจำหลักสูตรทั้งหมดไม่มีใครเข้าไปกรอกมคอ2ได้เลย เพราะเข้าไปในระบบได้แต่ไม่เจอ 252 ข้อมูลมคอ2 จึงขอรบกวนเพิ่มอาจารย์ที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลด้วยนะคะ คือ
อ.ศุศราภรณ์. แต่งตั้งลำ faasspta
ขอบคุณคะ

 
2560-07-20 00:44

ความคิดเห็นที่ : 1
1) ถือว่าเป็นหลักสูตรใหม่ admin ได้เพิ่มข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรไว้แล้วค่ะ ให้ไปที่เมนู "เพิ่ม" เพิ่มเพิ่มหลักสูตรค่ะ
2) ได้เพิ่มสิทธิ์ อ.ศุศราภรณ์. แต่งตั้งลำ ให้สามารถจัดทำ มคอ.2 เมนู
252 ได้แล้วค่ะ
 
2560-07-20 23:28

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :