กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 68
การนำเข้าข้อมูลหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 เข้าระบบ KU-TQF
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร (คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน) หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 ยังไม่ปรากฏในระบบ จะนำเข้าข้อมูลได้อย่างไรครับ


 
2560-07-24 13:56

ความคิดเห็นที่ : 1
รบกวนพิ่มรายชื่อต่อไปนี้ให้สามารถข้ากรอร มคอ. 2 ครับ:
1. อ.กอบศักดิ์ fengkska
2. อ.อมรเดช fengamd
3. อ.กฤษณันท์ fengknma

 
2560-07-24 15:10

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :