กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 71
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560 กำแพงแสน
ชื่อหลักสูตรปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงจาก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

และชื่อปริญญาเปลี่ยนจาก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ) เป็น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์0
 
2560-08-03 16:44

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :