กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |
ลำดับ หัวข้อกระทู้ โดย ตอบ
12  รายวิชาขึ้นเป็นของหลักสูตรอื่น ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลใน มคอ.3/4 ตั้งต้นได้  admin 1
11  ชื่อปริญญาผิดครับ  admin 2
10  หลักสูตรเป็นฉบับปรับปรุงแต่ระบบระบุเป็นหลักสูตรใหม่  admin 1
9  การคีย์รายวิชาที่ไม่มีใน มคอ.2  admin 2
8  ไม่สามารถเพิ่มอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาตนเองได้  admin 3
7  รบกวนแก้ไขข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์  user 2
6  ข้อมูลอาจารย์ไม่อัพเดท  admin 1
5  หมวด 3 รายวิชา  admin 1
4  คัดลอกหลักสูตรแล้ว รหัสวิชาจะเปลี่ยนยังไง  user 0
3  การเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน  admin 1
2  การคีย์หลักสูตร 2 ฉบับ  zqyzwkvmbkv 7
1  ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนา (Q-A)  admin 3
หน้าที่ :  [1][2]( 3 )