แบบฟอร์มขอหนังสือนำ
เพื่อไปเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์แบบไม่ต้องมีเงินฝาก

หมายเหตุ
1. ถ้าจะเปิดจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยเงิน 500 บาทขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือนำฉบับนึ้
2. ถ้าต้องการเปิดบัญชีแบบไม่ตัองมีเงินฝากเลย (บัญชี 0 บาท) ต้องพิมพ์หนังสือนึ้ลงบนกระดาษ (พิมพ์สีหรือขาวดำก็ได้) แล้วนำไปยื่นคู่กับหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชีที่สาขาใดก็ได้ต่อไป

		  	

   
   


 
** เมื่อกด submit แล้ว... กรุณารอการประมวลผลสักครู่ **