กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 49
มคอ.2 แผนที่กระจายความรับผิด
1. แผนที่กระจายความรับผิดไม่สามารถ คลิก ในแต่ละหมวดได้
2. แผนการศึกษา ลงรายละเอียดในแต่ละเทอมแล้ว แต่ print ออกมาไม่ขึ้นรายละเอียด
 
2560-03-31 09:58

ความคิดเห็นที่ : 1
1) จุดขาว/จุดดำเพิ่มใน มคอ.3 ตั้งต้น (226)
2) ขอส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องค่ะ
 
2560-04-04 10:34

ความคิดเห็นที่ : 2
ข้อผิดพลาดจากการแสดงแผนการศึกษา ดังนี้
> เมื่อพิมพ์เป็น word ระบบนำรายวิชาทุกแผนมารวมในปีแรก ภาคการศึกษาที่ 1
> ระบบไม่ได้แยกปีที่ x ภาคการศึกษาที่ y
 
2560-04-04 15:37

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :