กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 64
หลักสูตรของ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี)หลักสูตรนานาชาติ
หมวด1/1. ชื่อหลักสูตรทั้งไทยและอังกฤษผิด 2.ชื่อปริญญา
หมวด3 โครงสร้างหลักสูตร ไม่่สามารถกรอกได้
 
2560-07-18 16:05

ความคิดเห็นที่ : 1
อาจารย์สามารถแก้ไขเองได้เลยค่ะ โดยใช้ปุ่มแก้ไขที่เป็นรูปดินสอค่ะ
 
2560-07-20 23:18

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :