กระดานสนทนา (Q & A)

|  ตั้งกระทู้ใหม่ (Q) |  แสดงหัวข้อกระทู้  |

กระทู้ที่ : 69
รบกวนเพิ่มรายชื่อกรอก มคอ. 2 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร
รบกวนเพิ่มรายชื่อต่อไปนี้ให้สามารถข้ากรอก มคอ. 2 หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร หลักสูตรปรับปรุงปี 2560
1. อ.กอบศักดิ์ fengkska
2. อ.อมรเดช fengadp
3. อ.กฤษณันท์ fengknma

 
2560-07-24 15:18

ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* ความคิดเห็น :
* โดย :